Diwali Celebration of 2013 in Home – தீபாவளிக் கவிதை

ஆறு மாத இடைவேளைக்குப் பிறகு தீபாவளி கொண்டாட வீடு திரும்பும் போது 

கிறுக்கப்பட்ட  கவிதை: 

“”அரைவருட சிறையில் வீடறியா பறவை 
விடுமுறை அறிந்ததும் -சலிக்காமல் 
விண்ணில் லுங்கிடான்ஸ் ஆடும் களிப்பு

சுமை தாங்க இமை திறவா இப்பறவை 
அழுக்கு மூட்டை சுமப்பத்தில் 
அப்படியோர் ஆனந்தம் – காரணம் 
பூமாதேவியின் பூக்கரங்கள் அளிக்கும்
புனித நீர் போல் 
அன்னயின் திருக்கரங்களால்
இவ்வுடைகளின் பாவங்களை அகற்ற

முதல் நாள் குளியலில் முகத்தில் வழியும் எண்ணெய் 
வரிசையாய் மொய்க்கும் தேனிக்குத்தெரியும் 
விலையில்லா சுராபானத்தின் ருசி

அடுத்தவர்கள் தன்னை அனுபவிப்பதே 
தன்னுடய சுகமென்ற பலகாரம் 
துன்புறுத்துமளவு இன்புறுத்தியது

விடுமுறையில் விழா கொண்டாடிய இப்பறவை 
வீட்டுப்படி தாண்டும் போது 
தெருநாயும் பாவம் பார்க்கிறது.””

உங்கள் எண்ணங்களை இங்கு தயவு செய்து பதிவு செயுங்கள்.

நன்றி,

நவநீதன்.

Advertisements

Small introspection of Indian cinema protagonist

Friends,

Here just we analyse virtually how our successful reigning Indian actors would lead their life after their screening life?

In Hollywood I think…

 •       The protagonist is interpreted by the audience  as deed oriented.
 •       What the protagonist plays in his role, that he would be intercepted by the audience.

Here the audience understands the deeds will vary according to circumstance.So, they would not register them mentally after some period.

In Indian cinema may be,

 •      The protagonist is interpreted as character oriented” by audience.
 •      How he has been visualized in screens, that would be noticed (instead of what he is doing, how he is doing)

So, The audience knows the character will not be changed by circumstances. So, The mental image of the protagonist is registered thoroughly in audience proportionally the roles they are playing in their screens.

The protagonist always carry some back push in their real life. But they earn damn heavy.

Illustratively

If Jason statham plays a leading better role in screen, No body is gonna give shit about his real life.But For Rajini kanth some shit is watching his on-screen and off-screen both..

So, What the Indian actors may miss in their life?

The good successful Indian actor will reign many thing in his life, he can cover almost everything fairly. But what he will miss is just his life. Because, he (freedom) is scrutinized damn heavily. Possibly they could feel like, consider the kind of feeling, if you are put at any isolated island and parallel you are watched by front camera.

How they can get back, what they miss?

If the audience starts to recognize the traits between off-screen and on-screen.

May be you can refer this video clip (in Tamil by Rajinikanth), relevant speech starts from 14 th minute

[link is not available since the video was removed originally]

The South Indian reigning hero Rajinikanth reveals his feelings heart-out manner.

So, the moral is

Everybody loses something, parallelly gaining something

If you don’t understand the value of gained, you are poor.

if you over estimate of what you have, you are arrogant.

If you keep thinking of what you lost, you are miserable.

if you understand the right value of what you have currently, you are the rich and strong.

So, How to know what is right?

so, start spiritual learning.(Seeing the things as they are and your body, heart, eyes, hands, each organ will start listen,learn and follow)

The things can be money, people, love, respect even fear, peace, patience etc..

Thanks,

Please register your perception

Protecting Wall saying bye-bye

Salute to the Legend.

Of course today(Oct 6 2013) was enjoying the champions league match Rajasthan Royals Vs Mumbai Indians

One more special thing is two legends giving the last sign with this match.

Was spent much time travelling with the final match and obviously, I supported for the team RR especially, for Rahul Dravid.

Here I want to share my thoughts.

Why I supported to RR?

Here, all state team were playing in the tournment called IPL(Indian Premier League).Obviously, my state team too called Chennai Super Kings under Dhoni captaincy.

Still, I supported to RR. This team has very low experienced players than other teams. Also, it mainly needs support from Indian novice performers.If you take other major teams, probably they have very well experienced counts especially, CSK and MI.

briefly,

Naming the well experienced players in CSK (Hussey,Bravo,Dhoni,Raina,Jadeja,Ashwin). They are already a main part of their national team.So, obviously they would take the state game so easily from others comparitively. Similarly, from MI (Sachin, Pollard, Johnson, Rohit, Harbhajan). Here too magicians only doing the job at best. They are well proved and valuable guys in their team. This powerful team’s performance would be similar to one national team and they have experienced many number of international games.

But, from my view, if you take RR(Rajasthan Royals) they have also the powers, but very few in few areas. Rahul dravid, Watson, Hodge, these players could be counted with their competitive teams. Others are the youngsters who showing their potential as an initial stage to be performed (Rahane, Samson, Binny, Tambe, Yagnik, Shukla), they are the players hardly never touched international experience and being ready to fight with the opposition.So, they have to manage in all areas(batting, bowling) with the power blocks. Surely, they are doing well tremendously. They are started emerging, as a Indian cricket fan, if you want your Indian cricket team to be powered. Obviously, we have to encourage this underdog(Moneyball) team.

So, i support well with RR.

And one more good news was RR had a hard fought win with CSK two days before to have been selected for final with MI.

Today the final favor was happened for MI. yes, they have beaten RR today. Rahul dravid is signing off from his cricket life with this result, emotionally, this hurts many beings..

Sachin too from today..but he has good news.

——————————————————————————————————————————-

Why Dravid is Special?

yeah…well…

The one things which you have to grasp from this guy is,

How to take the responsibility?

How much you have to fight for the team?

He is the one, who has the best answers for these questions.

obviously, this is very much important to the player on his field. He is the master to stand first barely.

so, that’s why he has met so many failures.today too….

my humble opinion is, even though he has lost some thing in his career, his spirit will never die. Definitely, that will be the source of inspiration to many many..NO doubt in that.Live long his spirit.

———————————————————————————————————

What about Sachin today?

Something which makes me wonder about sachin is,

The method of execution at every moment.

Each ball would have executed very well by sachin tendulkar.

He knows where he is strong and where he is weak.

This saves him a lot from hurdles, especially in batting perspective. Suppose, if he knows, he is not fit enough to manage the team, simply he is just moving away and just being the performer. This is something unusual to Dravid. But, In performance ofcourse sachin taking a step ahead of Dravid.

So, as well Dravid taking step ahead to accept, adjust the responsibility, his priority respectively

Thanks for your time.

Real Happiness

Where is real happiness lying?

To be frank with you, I have done my engineering from the year 2006 – 2010 in Kongu Engineering College. If you ask me “In which of the days you were really been happy during college days?” ,

I could encounter primarily few days, that too all were some kind of celebrations day like Department festival, Hostel day celebration during the year end, Open house exhibition in every year in my college, Some sports events.

I consider these were my primary level enjoyment.

If you ask me to dig again, I would spot some additional days where I was happy when i was going to some movie with my friends, when I was playing cricket with my friends, casual conversation with my friends, got the perfect result during semester practical exam, got passed in all subjects with mediocre level, wandering with junior friends, attending some of the friend’s house function, got praised by some professors for some reason, etc..,

Here i consider these were my secondary level enjoyment.

The second level happiness were more later spotted than the primary level happiness I got to you here.Since, mind feels reluctant to the fetch the secondary …

Why?

because, some spiritual thing is playing around…

What is that spiritual thing?

If you ask any spiritual people, Where is real happiness lying?, they would preach

The real happiness in lying on other’s happiness around you.

The same thing is knocking us down to these answer.

explaining,

In my primary enjoyment days, everybody was peak with their own happiness, when you see the person around you being happy, you happiness will be double folded. So, during the huge celebration days, everybody was happy thoroughly. So, my happiness automatically raised without no reason.

By the way, In the secondary level enjoyment days, I was only peak level whenever somebody exalting me or birthday celebration or some personal growth than the rest of the people.

Hence, my inner mind is not indexing these days were happy days during my college life.

We got the clue.The conclusion is just you got now,

The real happiness in lying in other’s happiness.So, make others happy in your own way.

Thanks,

Love to hear your thoughts.

Our India is special in my opinion

I am a 23 year sapling and I have some thought about my India.

In my India we might have been facing many issues,but here I am gonna show my gratitude to my India.

Thoughts about India shortly:

  • I am an Indian.I love my country.
  • It gives the full prosperity life to my hereditary generation. Good mind, better ancestors, best preaching by multiple religions for our unique people, Enough ways to work for food,Simple shelter, Multiple capability young minds, A lot of Inspirational people and things around you always, Animals with pride, Aha climate circumstances for the living things, indeed satisfying life teaching souls like birds, flowers, farmers, breeze, rivers, These all are surrounding in my country pleasantly very well.
  • We have to delegate our gratitude to have born in this country.
  • We people are unique, even we have separate religion and linguistic through out the country.It could be only country which has many languages(more than 20) spoken in every region,still we are standing together as an Indian.
  • We have known the value of freedom well enough.Our ancestors shed blood fighting for freedom, we had been slave for over many years, starving for food,struggling the entire generation, because of these sacrifices done by our ancestors we have been such a peaceful evolution to taste this fruit life. We respect our elders and ancestors always.
  • We salute to our army. The Indian army is the courageous crew we know,we are searching the ways to serve our country, of course lot of competition among young bloods to place the better position on service level to our people.we are building stronger day by day to protect weak and innocent people in our country.we have ready to die attitude.
  • We got inspirational leaders.There are many leaders who represented their idea in our country, identifying the idea, living though it, fighting for it in selfless way for the people only.As for as many leaders could be found in India simply like Vivekananda,Kamarajar, Mahatma Gandhi, Nethaji, Patel, Periyaar, Bhagat singh etc..(not mentioned all here) They are truly inspirational.

Population power in India:

India gave birth to almost 1.2 billion humans.

In this 30% of humans are young bloods less than 30 years.Young can posses the control of nation elegant.Out of 30% young minds 15% if could have started working on the welfare of nation.It would be more than enough to produce the products which are required for the people widely in the world I hope.

http://www.censusindia.gov.in/2011census/Age_level_data/Age_level_data.html

Research in India:

Here, there are lot people have been researching and working hard thoroughly.Indians contributions are much more used across the world but, we are not sure it is helping for our India. If you take well researching organization or area anywhere across the globe like NASA, Microsoft, Intel..etc. Indians are involving with their own blood and muscles which was given by mother India. So,No doubt in that they have power to be core part of the system.

http://wiki.answers.com/Q/What_percentage_of_employees_of_Microsoft_are_Indians

Military operations in India:

It has been the voluntary service. It has never imposed on youths, but Still our youths are very curious to get opportunity to serve for our India.It has been getting modernized with help of volunteer peers, The military system which was emerged here. In ancient period, the Mahabharata war, Chandragupta Mauryan military system which had been maintained with elephant force, horse force, archery etc..

The world military system are discovered by the inspiration of Indian origin military system

Ancestor contribution for evolution in India:

The civilization had happened a long back in India than the other places.

The powerful thoughts are sleeping in Indian genes.

Astonishing Leaders in India:

India proud of these women

We have powerful women leaders who fought for our country.Mainly I would like to mention  Vijaylaxmi Pandit, Sarojini Naidu, Jhansirani and the woman who stood the symbol of love across the world annai(mother) theresa 

There are lot of leaders who lived in their idea.Just for example I want to show one person with this video, have little patience to start this video

I am just adding footage of one leader from south India who gave free education and food to Tamilnadu children

Finally,

We would tell our India is center to the earth.We believe core power is originating from here.Our mother India has given life to us.So, Our life is also for our mother India’s wealth. We will not let her down in anyways.We will put our contribution to make our mother India healthy as much as we can. Despite our multilingual approach, We will be unique to make our country proud in the earth. Our mother India will give the unique salvation to everybody in their life.

yes, obviously Aren’t we special who was born in this very special country?…

(Leader) Kamarajar life movement extended clips…

In Tamil,

http://www.youtube.com/watch?v=DVp7y7cgIZA

http://www.youtube.com/watch?v=E_uj80sRg8c

Love to hear your feedback

We have to learn something from these living people isn’t?

Abdul kalam

Ofcourse He is a leader
He promotes “Learning” + “Hardwork” + “Preseverance” among students
He always wants to see the better India
He is ready to give the solid food for you if you are ready to accept it.
He is the most valuable Indian

 

kalam

A R Rahman

I never heared the word “oscar” even not more than five times from his mouth when he won.
I have never seen the expression of oscar winner from him
But all other people used to talk a lot than him

Sachin Tendulkar

I never seen the satsfaction for his achievements
I think even if you allow him to bat for local street match,I bet he will be hungry

Kamal Hassan

This person wants to learn more.Whenever he talks he says I am learning.
I love learning through cinema.
Want to try something always special eventhough he lost manytimes.
Learning to direct a movie,learning to write a song,learning to sing a song etc…
He increases his vision day by day

Thanks,

Love to hear your opinions.