The Pain of an Ant – ஓர் எறும்பின் வருத்தம்

அதிகாலை உணவிற்குப் புறப்படும் எறும்புக் கூட்டத்தில் ஓர் எறும்பு, ஒரு மானுடனின் செயலைப் பார்த்து படிக்கும் கவிதை..

விண்ணில் முடிசூடிய விடியனும்
மண்ணில் மகிமைகொண்ட மலர்களும்
காலைக் காதலில் காலந்தவறா !

இவ்விறையன்பிற்க் இடையூறின்றி
வயிற்றுப் பசி உண்டிற்காக
வரிசையாய் படையெடுக்கும்
எம்குலத்தை(எறும்புக்குலத்தை) மிஞ்சிய மானுடனோ

பனியுடன் கடுமையாய்ப் பணிபுரிந்து
பக்திகொண்டு காத்து நின்றான்
திறக்கப்படும் மதுக்கடைக் கருகே !

இவஞ்செயலின் விளவைக் கற்பிக்க
வாயில்லையெமக்கு மொழி பேச – ஆகவே
வாழ்ந்துகாட்டுகிறேன் !

உங்கள் எண்ணங்களை இங்கு தயவு செய்து பதிவு செயுங்கள்.
நன்றி,
நவநீதன்.
Advertisements

The Boy was ready

Hi Friends,

Thanks for your time and patience

The boy told that he was ready to face the great JAMBAVAN team WestIndies also He was ready to face the it’s fast bowling especially Walsh,Ambrose(Rocking Bull)..I think The boy has the age of 18 like that.Here we have appreciate his talent and great gut.

He is ready to learn if he makes any mistakes.He is ready to face challenges and He is ready sacrifice rest things for his goal.

In future How will he become? any guess?

One and Only Sachin

Watch this interview by a small boy:

http://www.youtube.com/watch?v=mNAzXh-58Eo&feature=related

Who is the Leader?

We had a great Leader once in TamilNadu but Now ? ;-(

The best leader who driven the country for people? but Now? ;-(

Even after his life The total asset belongs to him is NOTHING big than yours but Now? ;-(

The man who didn’t marry for his ambition belongs to service .but Now? ;-(

In His era TamilNadu was the example for others states in the management and development! but Now? ;-(

The man who has given the full fledged respect to even opposition leader that much great! but Now? ;-(

Please try to spend your some time for this video ;

காமராசர் வாழ்க்கை வரலாறு

https://www.youtube.com/watch?v=oXNraHzBFZ8&feature=player_embedded#at=421

Our great leader in Europe conference

Proud to be a tamilian

See this video!!!

கையில் வெண்ணையை வைத்து கொண்டு நெய் தேடாதீர்

தமிழின் அருமையை அறிந்து கொள்ளுங்கள் முதலில்உண்மை தமிழனாக  !!! அப்புறம் தேடலாம் அடுத்த மொழியில் !!

you must know the value of Thirukkural as a tamilian!!! that is my personal opinion

அன்புடன்,
நவநீதன்

College life is Different for me

Hi friends,

Good noon to all,I am very happy to put about my life,Nowadays i like to read the books NAMBIKKAI,THANNAMBIKKAI,related books
I don’t afraid for my failures and The College life was entirely different,i started my college life after my higher secondary,here i need to covey my thanks to my Tamil sir Mr Kandhasamy who worked as a Tamil teacher in Govt Hr Sec School at namakkal north

Entering to coll…

In my first year I simply came to class even i was alone at that time too,i was feared since Tamil medium student,had worked hard for memorising the questions ….that s so tough ….

I had a lot of good lecturers by EG sir,EDC,….PHYSICS….thanks to every one including maths HOD…

I got so fuss even in my each lab specially in Physics lab ,I was a single boy doing a special experiment alone without the knowledge of it….if you see in one phase it seems funny…

In my hostel enjoyed really..watching TV(WWE),went to senior room some days…,

simple racking….incredible moments…finally i got 77 percentage in first year

Finished first yeAR…

When I consider about second year my style went low in knowledge level,some lazyness has been increased..at that time my friends had started to acquire knowledge about technically ..even i panicked at that time….then i bought a system…started to acquire knowledge….was going with my own style…

In my third year ..learning thirst was increased..was doing nicly…learning…learning…learning…curve raised….happied….excited….thank you third year….

Final year some facts happened for positive as well as negative side too…

Negative didn’t get placed in some of the companies..I didn’t worry for that..but i have worked…i have done a project own..need to be improved in that area too..

My seniors have helped a lot….i have shared anything with them…thanks to my senior brothers….

abstract of my coll…

Conclusion

” My college life approximately equals to the abstract class”

Eventually college life finished well Thanks to each person who were as a part of in my college life including gate watch man,mess workers….all of the members for helped me to finish it successfully ….many responsibilities are waiting outside of the gate for me 😉 gonna to carry on 😉 meet you guys on next post [-)