மகாகவியின் கவி

தேடிச் சோறுநிதந் தின்று
பல சின்னஞ் சிறுகதைகள் பேசி
மனம் வாடித் துன்பமிக உழன்று
பிறர் வாடப் பல செயல்கள் செய்து
நரை கூடிப் கிழப்பருவம் எய்தி
கொடுங் கூற்றுக் கிரையெனப்பின் மாயும்
பல வேடிக்கை மனிதரைப் போலே
நான் வீழ்வே னென்று நினைத்தாயோ?
Advertisements

The movie review – தெய்வதிருமகள் விமர்சனம் என் பாணியில்

திரைப்படம் பார்த்த நண்பன் 

கூகுள் பிளஸ் லாகின் ஆன போது

அவனிடம்  நலன் விசாரித்த படியே 
தெய்வதிருமகள்  யும் விசாரித்தேன் 
“முடிந்தால் அலாமல் இரு ” என்ற சவால் தான் 
நேர்கோட்டு வழியாக காதைத் துளைத்தது 
சில நண்பர்களுடன் அரங்கின் அறையை அடைந்து 
வெற்றுத் திரையை வெருசோடி பார்த்தேன் 
அவ்வெற்றுத்திரை தந்த வண்ணக் கதாபாத்திரங்கள் 
இதயத்தில் எளிமையாய் நுழைந்தன 
படம் முடியும் தருவாயில் 
பல கூட்ட மக்களின் 
கண்களோ சுனாமியை உமிழ்ந்தது 
ஊமையான உதடுகளோ 
உண்மையை மட்டும் பேசியது !!
அங்கே கண்டேன்!!!
முரட்டு ஆண்மகன் கூட 
சோர்வுற்று அழுதான்!
என் அறிவின் ஆர்வம் – பிறகு
தன் விழியோரம் திரும்பியது!! 
அழவில்லை என்ற ஆதிக்கத்தில்-அங்கு  
தோன்றிய அதிர்ச்சியோ!!
விழியோரம் துளிர் விட்ட 
இருதுளி சொட்டு நீர் தான்!!!
இதற்கு- காரணம் விக்ரமா,சாரவா
என்று சண்டையிடுவதிவிட
இயக்குனர் விஜய்க்கு 
நன்றி கூறலாம்!! 
வாழ்த்துக்கள் !!!
இடம் : ஹைதராபாத் இமக்ஸ்(imax) திரையரங்கம்
நாள் :  ஜூலை 24 2011.

The Boy was ready

Hi Friends,

Thanks for your time and patience

The boy told that he was ready to face the great JAMBAVAN team WestIndies also He was ready to face the it’s fast bowling especially Walsh,Ambrose(Rocking Bull)..I think The boy has the age of 18 like that.Here we have appreciate his talent and great gut.

He is ready to learn if he makes any mistakes.He is ready to face challenges and He is ready sacrifice rest things for his goal.

In future How will he become? any guess?

One and Only Sachin

Watch this interview by a small boy:

http://www.youtube.com/watch?v=mNAzXh-58Eo&feature=related

Who is the Leader?

We had a great Leader once in TamilNadu but Now ? ;-(

The best leader who driven the country for people? but Now? ;-(

Even after his life The total asset belongs to him is NOTHING big than yours but Now? ;-(

The man who didn’t marry for his ambition belongs to service .but Now? ;-(

In His era TamilNadu was the example for others states in the management and development! but Now? ;-(

The man who has given the full fledged respect to even opposition leader that much great! but Now? ;-(

Please try to spend your some time for this video ;

காமராசர் வாழ்க்கை வரலாறு

https://www.youtube.com/watch?v=oXNraHzBFZ8&feature=player_embedded#at=421

Need answers Genuinely

Hi friends,

Suddenly i have been facing some situations in life currently? just it is going with suffering.I couldn’t able to face the challenges hopefully with the confidence in the pressure situation and when i am thinking on it My thinking process almost gets stuck.so,my mind getting peaceless one.

I hope you would have faced many challenges in your life and Hopefully you crossed successfully with that knowledge.

Could you please give the answer in your way? I am eagerly waiting for your suggestions, please share it freely and consider me as your friend?

What will you do when you face a new problem which has to be solved asap? and How you will approach 
on that?

How will you react when your surroundings irritates you?

How will you start to learn the complete new things for your life?

Do you suffer when you handless?Suppose if you suffer How will you see the situation?

How you will get the inspiration for your life frequently?

How do you want to live in the life?what you are expecting in your life? what you r doing to get it?

How to set a goals to life? and How to identify the best goal?How the goal has to be in your terms?

I am getting bad impression on me by a lot of people? How i have to handle it?

what is confidence?

Is your confidence constant?How you will build the constant confidence?

How you are getting the oppurtunity? or How you will make it to prove you?

How to live a happy life? how to diminish the sorrows in your life?
I want the answers from your interior mind genuinely.
I am happy if you share it by learning from some books also.

Hint: you can answer with the above question infront of your answer in your comment
I thank you for your time.